Sk Hvozdnice, z.s.,

IČ 47004941, se sídlem Hvozdnice čp. 198, 252 05,

si Vás dovoluje srdečně pozvat

na zasedání Valné hromady,

které se bude konat v malém sále Kulturního domu

ve Hvozdnici, dne 07. března 2020, od 16.00 hodin 

Program:

  1. Zahájení
  2. Výsledek hospodaření v roce 2019
  3. Rekapitulace podzimní sezóny 2019
  4. Zpráva kontrolní komise za rok 2019
  5. Rok 2020 – výhled
  6. Převod práv a povinností člena FAČR Diskuse
  7. Usnesení
  8. Závěr

Razítko

Ing. Václav Bartásek, v.r.

předseda SK Hvozdnice, z.s.

Vyvěšeno na úřední desku SK: 21. 02. 2020

Sejmuto z úřední desky SK: 08. 03. 2020

Zanechte komentář